Win323 Screen Shots

Win323 Call Flow
Win323 RTCP Details
Win323 Audio Details
Win323 Video Details